• © Bedřich Čermák
    © Bedřich Čermák

Bedřich Čermák - Deset sonetů o lásce


Bedřich Čermák
  • Narozen v roce 1944 v Dolních Chabrech
  • V roce 1963 absolvoval obor propagační výtvarník na Střední odborné škole výtvarné v Praze – „Hollarka“. 
  • V roce 1983 vystudoval obor vychovatelství na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. 
  • V letech 1991 – 1996 absolvoval studium arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. 
  • V letech 1998 – 2001 absolvoval program celoživotního vzdělávání „Prevence nežádoucích návyků a závislostí“ Na katedře psychologie Filosofické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
  • V roce 2011 ukončil magisterské studium speciální pedagogiky na Univerzitě J. A. Komenského V Praze. 

Od roku 1996 pracuje jako arteterapeut a psychoterapeut s lidmi závislými na návykových látkách v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Jeho hlavním pracovištěm je Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Která je zařízením specializovaným na léčbu závislostí. 
Působí též jako lektor a supervizor pro pracovníky pomáhajících profesí. Příležitostně publikuje v odborných periodicích články týkající se arteterapie a adiktologie.  V roce 2015 vydal knihu Máme doma feťáka – Abeceda osudů. 

Na výstavě prezentujeme titulní cyklus koláží „Deset sonetů o lásce“ z roku 1983. Ten je doplněn cyklem „Předkové“ z roku 1994. 

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák

© Bedřich Čermák