Döbler (Doebler), Jiří

Kreslíř a rytec v mědi a oceli. Žák Steinského, Berglera a Postla na pražské akademii(od r.1806). K dalšímu vzdělání odešel do Drážďan.Po návratu měl k dispozici spolu s J. Drdou a Ant. Puchernou lis akademie, na němž se tiskly i rytiny Postlovy. Později(1837) stal se učitelem rytecké školy na pražské polytechnice. Kromě učitelské činnosti na pražské polytechnice vyučoval za Tkadlíka rytectví také žáky pražské akademie. Proslul hlavně seriemi rytin(akvatint), jež ryl podle kreseb Vincence Morstadta, Jos. Šembery(„Chrám sv. Víta od východu“), Vojt. Bendikta Juhna, s nímž udržoval přátelské styky až do jeho smrti, a jiných. Vydával je sám v Praze III. na Malostránském nám. č.34. Byly to v letech 1813-1814 pohledy na krajská města v Čechách (např. podla Juhna: Č.Budějovice, Klatovy, Plzeň a Tábor) a kolorované pohledy na česká města z roku 1816 (např. podle Juhna: Písek a Jindřichův Hradec). Mimo veduty ryl i podobizny (kupř.Joesefa barona z Bretfeldu podle Lütgendorfa v roce 1817), ilustrační rytiny knižní, jako- podle holandských mistrů- pro dílo „Bildergalerie in Belvedere“, vydané u Karla Hasse v Praze a ve Vídni (1821-1828), zvlášť jemně jsou provedeny jeho krajiny podle Everdingena, Moucherona, Pynackera a Saftlevena. Od něho jsou dále rytiny ze života sv.Václava podle miniatur Velislavovy bible (1811), 30 rytin podle L.Friese pro dílo “Treue Abbild. der röm. griech. u. egypt. Altertümer (Praha, Bohman 1819), rytiny podle L.Friese pro Karlův a Novákův spis o chrámu sv. Víta, velké rytiny pro dílo „Malerische Ansichten v. Prag“ (podle Pucherny a Šembery), titulní vignety v několika dílech Sommerovy Topografie, ocelor. Pohled na Neapol (podle Goldsteina 1829), tit. rytiny k několika dílům divadelní her Štěpánkových, Klicperových a Kotzebuových, k Polákově „Vznešenosti přírody“ a k jeho „Cestě do Itálie, k I.dílu J. M. Schottky „Prag“(1831), 12 akvatint pro něm. vydání Forbinových cestopisů a j. pak oznámení promocí a taneč. zábav, novoročenky a pod. podle Führicha (sbírky rytin v Nár. muzeu pražském). V posledních letech své činnosti věnoval se zdarem ocelorytině.