Emil Bok - Koláže (retrospektivní výstava z celoživotní tvorby)

Narodil se v Užhorodě roku 1925. Zemřel v Táboře v roce 2007. Čas mezi tím naplnil pozoruhodnými životními osudy a neméně pozoruhodným uměleckým dílem.

Je typickým příkladem tvůrce dvojího kódu – dílo výtvarné je u něj zastoupeno stejně výrazně jako dílo básnické.

Přestože poezii tvořil po celý život, knižně debutoval překvapivě až v pokročilém věku. O to intenzivněji se však zapsal do povědomí čtenářské obce i české literární kritiky. Za života publikoval celkem pět básnických knih: Zima s rybími prsty (Velarium, 1998), Prérie (MaPa, 2001), Zahrady (Zahrada, 2002), Jedy blaženosti (Petrov, 2005) a Šimonka (2006). Posmrtně byl vydán výbor z jeho pozůstalosti Milování na deštném polštáři (Zahrada, 2008). Kniha Jedy blaženosti byla v anketě Lidových novin uvedena mezi nejvýznamnějšími knižními počiny roku 2005.

Méně známá zůstává Bokova tvorba výtvarná. Té se soustavně věnoval od šedesátých let minulého století až do konce života. Začínal jako kreslíř, posléze do jeho perokreseb pronikaly vlepované prvky, které postupem času začaly převažovat, a přecházet tak do techniky dokreslované koláže a nakonec koláže celoplošné. Jeho existenciálně laděné perokresby ze šedesátých let reflektovaly, často krutě satirickým tónem, tristní životní situaci moderního člověka. V sedmdesátých a osmdesátých letech vytvořil rozsáhlé kolážové cykly s náměty zátiší, jihočeské vesnice, města a do-my, postavy a hlavy a v neposlední řadě s námětem ženy. V tomto tvůrčím období byl Bok znatelně inspirován kubismem – snaha vycházet ze základních geometrických tvarů mnohdy vyústila až do kuboabstrakce. Pozdní Bokova tvorba (jak výtvarná, tak básnická) je ve znamení surrealistických postupů, spojování nesourodých až absurdních motivů a zpracovávání snových či halucigenních námětů.

Emil Bok byl členem Klubu výtvarníků v Táboře. Účastnil se řady jeho společných výstav; samostatně vystavoval v devadesátých letech v Kulturním domě v Bechyni. Přítomná výstava přináší průřez Bokovou kolážovou tvorbou, stranou po-nechává kreslené cykly ze šedesátých let, kterým bude v budoucnu věnována výstava samostatná.