Jana Halatová & Dobroslav Halata - OBRAZY

Akademický malíř Dobroslav Halata
narozený 1. 12. 1943 v Metylovicích u Frýdku-Místku

Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze ateliér malby u profesora Václava Menčíka.
Žije a pracuje v Praze.
V malířské tvorbě je společným jmenovatelem výrazná až expresivní barevnost, syntetizující citově poetická malba, která se pohybuje na hranici abstrakce. Kultivovaný malířský rukopis umocňuje výraz jeho malířských kompozic. Malíř spolupracuje s architekty na velkých monumentálně dekorativních kompozicích do architektury. (Nádraží Kralupy nad Vltavou, Dům školských sester sv. Františka v Praze - Břevnově, jídelna STE v Praze na Vinohradech a další). Vystavuje doma i v zahraničí. Poslední výstavu měl autor v Nové síni v Praze v roce 2007. Je členem nejstaršího uměleckého spolku JUV v Praze.
V současné době působí jako pedagog na VOŠUP v Praze na Žižkově.

Mgr. Jana Halatová
narozená 12. 7. 1944 v Táboře

Absolvovala Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze.
Žije a pracuje v Praze a Táboře.
Ve výtvarné umění, malířství je prakticky samoukem. V počátcích byla korigována svým mužem akademickým malířem se kterým sdílí i společný atelier v Praze - Dejvicích. Její tvorba je zaměřená na krajinu, kterou svým vlastním způsobem ztvárňuje. Inspirace přírodou nalezneme též v jejích abstraktně dekorativních kompozicích. Hlavním nosným prvkem je citlivá práce s barvou a světlem.