• © Jiří Rybák
    © Jiří Rybák

Jiří Rybák - Tváře přírody

Jiří Rybák se narodil v Brně.

Během gymnaziálního studia navštěvoval hodiny kresby a malby u akademického malíře Josefa Zamazala. V té době převážně kopíroval díla známých malířů, později kopie vytvářel na objednávku, nebo pro přátele. Později se zabýval různými technikami, experimentoval, uplatňoval vlivy získané cestováním, studoval uměleckou literaturu, ovšem pouze ve volném čase. Za pobytu v Brně se stal jeskyňářem, po maturitě musel odejít do výroby, aby mohl studovat přírodní vědy na Masarykově univerzitě musel dokonce odejít na rok do ostravských dolů. Po studiích se stal profesorem na gymnáziu, později založil firmu na výrobu sportovních potřeb pro horolezce. Z mnoha zájmů v posledních letech opět zvítězila paleta a štětce.

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák

© Jiří Rybák