Karel Postl (Postel)

 (* 1769 Bechyně, + 15. 3. 1818 Praha) - český malíř a grafik

Karel Postl (též Postel), první český klasicistní krajinář, studoval malířství zřejmě na vídeňské Akademii či v grafické speciálce. V jeho práci se odráží silné citové pouto k Praze, městu, jemuž věnoval mnohá svá díla. Roku 1806 se stal profesorem nově zřízené krajinářské školy při pražské Akademii (umístěné ve Vrtbovském paláci v Celetné ulici) a vyučoval na ní až do své smrti. Těsné sepětí se školou se částečně uvolnilo po státním bankrotu v roce 1811, kdy byl chod školy téměř přerušen pro nedostatek financí a kdy se Postl začal, nucen ekonomickými důvody, více věnovat drobným příležitostným pracím a kreslení vedut. Na své žáky zapůsobil především vztahem ke svému nejoblíbenějšímu tématu - krajině, kterou ve svých dílech nebral pouze za předkládaný prospekt, ale považoval ji za velké umělecké téma, plné proměnlivých momentů a okamžiků. Pro svůj náhled a přístup k realizaci je právem pokládán za zakladatele české krajinomalby. Jeho tvorba byla ovlivněna vídeňským pobytem, kde měl možnost blíže poznat soudobé středoevropské směry klasicistního umění. Měl i velké pochopení pro malířství a jemnou grafiku starých Holanďanů, jejichž styl uplatňoval i při své práci. Toto vše se odrazilo v jeho rozsáhlé tvorbě, kterou zahájil již při svých vídeňských studiích (panoráma Vídně, 1804, panoráma Prahy z Vodárenské věže, 1805 - bylo vystaveno nejdříve v divadle Bouda a pak i ve Vídni, série grafik pro pohledy Václava Janči Collection de vues... Bohéme, 1803-07) a v níž pokračoval po celou dobu své pedagogické působnosti. Ve svých městských vedutách Prahy (např. Pohled na Staré Město z brány Černé věže, Zříceniny kláštera sv. Anny v Čechách, Pohled na Stromovku, 1810) zachycuje nezapomenutelnou atmosféru milovaného města a při pohledu na jeho obrazy se zdá, že život zde plynul poklidně, idylicky a bez velkého vzruchu. Nástup preromantismu se pak odrazil ve Skalnaté krajiněv bouři (po 1806) a vyvrcholil v jeho zobrazení ideálních zasněných krajin v cyklu Čtyř denních dob (Ráno, Poledne, Večer, Noc, 1810) a v Pohledu na Krkonoše  (1810). Dále z tohoto období pochází série pohledů z okolí lázní Teplic a Karlových Var, které leptal kreslíř a grafik Antonín Pucherna. Jeho poslední práce, soubor pohledů na clamgallasovské zámky, dokončil však jeho nejnadanější žák Antonín Mánes, neboť uprostřed tvůrčí práce náhle zemřel.
(jv)
Mráz B.: Karel Postl a základy české krajinomalby, Praha 1957; Poche E.-Líbal D.-Reitharová E.-Wittlich P.: Praha národního probuzení (čtvero knih o Praze), Praha 1980