Antikvariat Bastion facebook
AntikvariatCZ Google+

kolem 1830 - Tábor in Böhmen

Jedná se o prozatím blíže nerčenou kamenorytinu, která je variantou grafiky níže uvedené.
viz.
1825 - Georg Döbler (Nebehay-Wagner 922)


Tábor - Tabor in Böhmen

Tábor - Tabor in Böhmen

Tábor - Tabor in Böhmen