Antikvariat Bastion facebook
AntikvariatCZ Google+

kolem 1830 - Tabor königl. Kreisstadt / Tábor královské kragské město

Jedná se o prozatím blíže nerčenou kamenorytinu, která je variantou grafiky níže uvedené.
viz.
1825 - Georg Döbler (Nebehay-Wagner 922)

Tabor königl. Kreisstadt / Tábor královské kragské město

Tabor königl. Kreisstadt / Tábor královské kragské město

Tabor königl. Kreisstadt / Tábor královské kragské město