Práce studentů SPŠK Bechyně

Střední průmyslová škola keramická byla založena v Bechyni v roce 1884. Během doby se měnily obory i charakter studia, poslání školy se však v zásadě nezměnilo dodnes. V současnosti SPŠK připravuje odborníky jak pro velké podniky, tak i pro malé soukromé firmy v technicky i výtvarně zaměřených oborech. SPŠK v Bechyni je školou s právní subjektivitou a je zřizována JčKÚ. Všechny obory vzdělání se studují denní formou, jsou čtyřleté a poskytují absolventům školy úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Absolventi jsou připravováni jak pro praxi, tak i pro další studium na vyšších odborných a vysokých školách příslušného oborového zaměření. Součástí školy je domov mládeže s možností celodenního stravování.

Obory studia

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – vytváření keramiky
| všeobecné vzdělávací předměty | osvojování řemeslných postupů keramické výroby | rozvíjení kreativity v předmětech kreslení a modelování | technologie keramické výroby, práce v laboratořích | odborně a výtvarně zaměřené exkurze

Tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design
| všeobecné vzdělávací předměty | získávání znalostí a dovedností v průmyslovém i autorském designu | rozvíjení kreativity při práci s různými materiály | orientace v současném grafickém designu | odborně a výtvarně zaměřené exkurze

Propagační výtvarnictví – propagační grafika
| všeobecné vzdělávací předměty | získávání znalostí a dovedností v oblasti grafického designu | kreativní využívání získaných znalostí a dovedností při vlastní práci | orientace v současném propagačním výtvarnictví | odborně a výtvarně zaměřené exkurze

Technologie keramiky
| všeobecné vzdělávací předměty | technologie keramické výroby, praxe ve školních dílnách | práce v chemických a technologických laboratořích | exkurze do keramických závodů Aplikovaná chemie – analytická chemie | všeobecné vzdělávací předměty | získávání znalostí z chemických odborných předmětů | práce v chemických laboratořích | odborně zaměřené exkurze

adresa | Písecká 203, Bechyně 391 65
telefon | +420 381 213 121
fax | +420 381 213 079
e-mail | reditel@keramickaskola.cz
www.keramickaskola.cz