• ©  Václav Kuklík
    © Václav Kuklík

Václav Kuklík - Faces

 
VÁCLAV KUKLÍK

Myšlenka uspořádat samostatnou výstavu obrazů Václava Kuklíka mě napadla letos v lednu při organizaci budějovické výstavy obrazů z A.R.T. Václav byl s nápadem srozuměn. Čekali jsme na vhodnou příležitost pro setkání. Lidé z A.R.T. měli starosti s přípravou dubnové výstavy v DOXu. Po její vernisáži jsme začali plánovat společné setkání. Těšil jsem se na rozhovor a společné vybírání obrazů. Do té doby jsme se s Václavem viděli jenom jednou. Krátce jsme spolu hovořili. Na mé otázky odpovídal rozvážně a úsporně. Poslouchal hudbu a soustředěně při tom pracoval na obraze. Začátkem dubna přišla zpráva, že Václav zemřel. Výběr obrazů zůstal na mně. Pár vzpomínek pro tento text mi poskytl výtvarný asistent A.R.T. Otto Kouwen.

Václav docházel do ateliéru tři roky. Za tu dobu namaloval desítky obrazů, zejména akrylovými barvami, někdy v kombinaci s fixem. Vytvořil si specifický styl ovlivněný především uměním australských přírodních národů.

Řada jeho obrazů je čistě ornamentálních. Velmi precizně a rytmicky vyplněné plochy zařaditelné do op-artu. Našel jsem několik málo krajin, většinou s izolovanými postavami unášenými do dálky. Ve velké části produkce převažují lidské tváře. Tvary jakoby se vynořující z pod vodní hladiny, obličeje za závojem z barevných skvrn. Jakoby ono Ty, které zobrazují a ke kterému se vztahujeme, bylo kdesi v hlubinách, za sklem. Je ho třeba rozpoznávat a pomalu a s úsilím odkrývat. Touží po blízkosti a zároveň zůstává vzdálené. Stačí prudší pohyb a hrozí, že zmizí, nebo se rozpadne na části.

Při prezentaci spontánního umění stojíme vždy před otázkou, jakou z cest vybrat. Prezentovat ho jako art brut, tedy tvorbu lidí, kteří si nesou životem duševní potíže? Outsider art, umění talentovaných, ale z nějakých důvodů „neúspěšných“, těch kdo na „dělání kumštu“ nemají ten správný štempl? Nebo opustit kategorie, které se časem beztak ukáží jako nedostačující. Ostatně i hranice mezi „spontánním“ a „profesionálním“ uměním je sporná a velmi tenká. Ne náhodou je heslem A.R.T.: „Umění je jen jedno!“

I neškolený divák může ve Václavových obrazech rozpoznat těžkosti, které životem nesl. Jistě bychom nalezli i výtvarné vzory, což se při dnes někdy převažující obsesi po originalitě může jevit jako nežádoucí. Podstatné je, že Václav díky nespornému talentu dokázal obojí přetavit do obrazů svědčících o křehkosti lidského bytí, o touze po vztahování spojenou s nemožností vykročit…

Jiří Mach, duben 2017

 
ATELIÉR RADOSTNÉ TVORBY

Výtvarný Ateliér radostné tvorby (A.R.T.) je iniciativou spolku ALTÁN ART. Ateliér je určen pro umělce, jejichž chápaní světa a komunikace s okolím jsou jiné, nestandardní, a kteří jsou majoritní společností označováni jako hendikepovaní, postižení nebo duševně nemocní. Smyslem A.R.T. je vytvářet pro tyto tvůrce svobodné kreativní prostředí a prostor pro tvorbu, která je především radostí, ale zároveň ji lze posuzovat podle přísných uměleckých kritérií. Ta bývá zařazována do art brut – umění v surovém stavu, které v poslední době stále více splývá se současným uměním. A.R.T. se chce začlenit mezi obdobné kreativní ateliéry ve světě, jejichž cílem není ani arteterapie, ani naplnění volného času, ale jsou místem tvůrčí svobody, kde mají umělci k dispozici kvalitní výtvarný materiál a profesionální zázemí, nikoliv však pedagogické či terapeutické vedení, které by ovlivňovalo charakter jejich výtvarného jazyka. A.R.T. zahájil svou činnost v roce 2013 v rámci projektu Evropského sociálního fondu OPPA pod spolkem SALET, od roku 2015 působí A.R.T. pod domovským spolkem ALTÁN ART. Spolek SALET přesunul aktivity výtvarného ateliéru do Javorníku, kde vzniká obdobný výtvarný ateliér. Od počátku působí Ateliér radostné tvorby v Praze 7, Nad Královskou Oborou 55 a profesionální zázemí zde vytváří pracovní tým – umělecký odborný garant Terezie Zemánková, výtvarný asistent Otto Kouwen a manažer projektu Vladimír Drábek.

Od vzniku ateliéru A.R.T. působilo v ateliéru více než dvacet výtvarníků. V současné době v ateliéru pracuje aktivně dvanáct umělců, kteří zde mají možnost tvořit čtyřikrát týdně, kde jsou jim k dispozici výtvarné prostředky i materiál bez jakýchkoliv poplatků. Ateliér každoročně pořádá několik výstav, zpravidla v netradičních prostorách (například zdevastovaný nově objevený prostor bývalého Domu uměleckého průmyslu, kde v současné době působí Antikvariát 11) i v prostorách renomovaných (centrum současného umění DOX). Úzce spolupracuje s Akademií výtvarných umění, se kterou uspořádal dvě společné výstavy pod názvem Umění je jen jedno!

Ateliér je finančně podporován Hlavním městem Prahou, městskými částmi Praha 5 a Praha 7 a nadací Umění pro zdraví. V poslední době je výraznou pomocí podpora Nadačního fondu AVAST. Spolupracuje s Arcidiecézní charitou Praha, se společností The Prague Concert a s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Nedílnou součástí financování je prodej a pronájem obrazů, z jejichž výtěžku získávají 40 % samotní umělci. Výtvarná díla je možné shlédnout v e-shopu na webových stránkách ateliéru: http://www.atelierradostnetvorby.cz/ nebo po domluvě přímo v ateliéru. 

©  Václav Kuklík

© Václav Kuklík

©  Václav Kuklík

© Václav Kuklík

©  Václav Kuklík

© Václav Kuklík

©  Václav Kuklík

© Václav Kuklík

©  Václav Kuklík

© Václav Kuklík

©  Václav Kuklík

© Václav Kuklík