• © Vlasta Štegerová
    © Vlasta Štegerová

Vlasta Štegerová - Fotografie

Vlasta Štegerová

Fotografuje od svých dvanácti let. V roce 1960 vstoupila do družstva Fotografia v Českých Budějovicích. Od téhož roku po tři léta navštěvovala Učňovskou školu fotografickou v Prostějově.

Po absolvování nastoupila do provozovny v Táboře, kde pod vedením zkušeného fotografa pana Josef Šechtla získala pevné základy pro svou budoucí práci.

V letech 1972-1973 pokračovala ve studiu na Mistrovské škole fotografické v Praze. Její hlavní pracovní náplní byla ateliérová portrétní fotografie a ve volném čase žánrové snímky.

Fotografování pro ni není pouze zaměstnáním, ale i celoživotním koníčkem. Po skončení družstva Fotografia si otevřela svůj vlastní atelér. 

V poslední době se věnuje fotografování zážitků z cestování a toulek přírodou .... 
 

MOTTO: "... dříve nebo později, v stáří nebo rozkvětu sil, nás zavolá Sen, jenž se neuskutečnil a my se ohlížíme, snažíce se pochopit, odkud zní to volání ..."

Alexandr Grin - Královna vln

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová

© Vlasta Štegerová