• © Vlastimil Slabý
    © Vlastimil Slabý

Vlastimil Slabý - Fotografie

Vlastimil Slabý
 
Narozen v Táboře roku 1962.
Je absolventem Pražské fotografické školy pod vedením prof. Dr.Ing. Václava  Vláška, CSc.
Od roku 2005 je členem Asociace jihočeských výtvarníků.
Zabývá se převážně klasickou černobílou fotografii, ve které převládá téma zátiší. Žije a tvoří v Jižních Čechách.

Zátiší, tradiční fotografický motiv, umocněné snímáním na černobílý negativ velkého formátu 13×18 cm a přenesené na papír prostřednictvím starých fotografických technik.

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý

© Vlastimil Slabý