• © Zdeněk Jirků
    © Zdeněk Jirků

Zdeněk Jirků - Obrazy světla

Jsem výtvarník, malíř a pocházím z Vysočiny. Maluji impresionistické malby v plenéru, klasickou malbu, portréty a mystické snové krajiny. Obecně mě v mé výtvarné tvorbě oslovují témata, jež silně a pozitivně působí na nitro člověka, duchovní témata a témata, ze kterých se dá čerpat pozitivní energie. Chtěl bych docílit toho, aby moje tvorba oslovovala cítění lidí, vnitřně se dotýkala diváka a inspirovala ho k něčemu tvořivému. Nebo mu alespoň dodávala příjemnou a klidnou energii.

 

Narodil jsem se v Počátkách u Pelhřimova roku 1980. Po základní umělecké škole jsem vystudoval Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze a poté jsem se dostal na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Studia na ní jsem však po dvou dokončených letech přerušil a nastoupil jsem do firmy Illusion Softworks. Zde jsem pracoval tři roky jako 3D grafik a další dva roky jako animátor. Poté jsem nastoupil jako grafik a designer do designerského studia Novague, kde jsem působil do konce roku 2011. Na začátku roku 2012 jsem plně přešel na dráhu profesionálního umělce.

 

Postupem času, jak jsem se seznamoval s různými technikami a studoval historii umění, měnil se můj pohled na výtvarnou tvorbu, techniky a styly. Utvářelo a měnilo se i moje vlastní výtvarné vyjadřování. Na střední škole mi učarovala hlavně impresionistická malba, figurální kresba a portrét. Na katedře designu na vysoké škole jsem se naučil vnímat krásné formy, kompozici, harmonii tvarů a barev.

Po nástupu do práce v Illusion Softworks (nyní 2K Czech) jsem se jako 3D grafik snažil proniknout do principů osvětlení, materiálů a fungování prostoru, což mi nyní velmi pomáhá při vytváření imaginárních obrazů. Později jsem v této firmě pracoval jako animátor, což obnášelo pochopit nejen fungování pohybů lidského těla, ale také si osvojit znalosti anatomie.

 

Původně byla mým hlavním tématem především impresionistická krajina. Snažil jsem se proniknout do živosti barev a zachycovat magičnost světla ve spojení s přírodou. Rád se také věnuji portrétům. Při jejich tvorbě se zaměřuji nejen na vystižení podoby, ale i charakteru portrétovaného člověka. V posledních letech se v mé tvorbě objevují i snová témata. Přicházejí ke mně ve formě snu nebo vizí.

 

Více z mé impresionistické krajinářské tvorby najdete v pelhřimovské Cukrárně a kavárně pod Branou (při cestě ven z náměstí za Rynáreckou bránou doprava).

 

Výstavy pořádám prozatím na Vysočině a své působení se snažím postupně rozšiřovat po území celého Česka.

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků

© Zdeněk Jirků