Zimní nálada aneb fotografové, kteří si na nic nehrají.

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA 

ZIMNÍ NÁLADA aneb fotografové, kteří si na nic nehrají.
  • KONCEPCE VÝSTAVY
  • Fotografie zde zveřejněné jsou výstupy z jednotlivých fotografických cvičení, tematických okruhů v hodinách večerní výuky Fotografie.
  • Jde o vzdělávací metodu v rámci Celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením, kdy fotografie zprostředkovává, potvrzuje jejich vizuální a emoční vjem, vytvořený na základě verbální komunikace s pedagogem. Jde tedy o porozumění sobě navzájem a následně pak zaznamenání digitálním fotoaparátem. Takto vzniklý statický záznam si NEPOHRÁVÁ s divákem, není upravován – JE VIDĚN STEJNĚ S NÍM. 
  • Návštěvníkovi výstavy připomínáme, že koncept výstavy je autorský od 4 fotografů, proto může překvapit různorodostí předkládaných obsahů. 
  • O to právě JDE!
Asociace české videokultury MEDIALOG, z.s.
Jana Hnilicová, předsedkyně a lektorka fotografie
www.videoculture.cz